هارد دیسک چیست؟

هارد دیسک چیست؟ هارد دیسک چیست؟ هارد دیسک چیست؟ هارد دیسک به تعریف ویکی پدیا درایو دیسک سخت یا به اختصار HDD یکی از قطعات رایانه است. دیسک سخت وسیله‌ای است با یک یا چند صفحه که سطح آن‌ها با موادی پوشش داده شده که بتوان داده‌ها را